Aktuellt

Asfalteringsarbete längs Jakobsgatan / Österleden och Köpmansgatan

17.05.2024« Tillbaka

På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy asfaltering på Jakobsgatan / Österleden samt en del av Köpmansgatan.

Jakobsgatans / Österledens trafik stängs för trafik mellan Trädgårdsgatan - Stationsvägen. Trafiken styrs via Trädgårdsgatan, Choraeusgatan och Stationsvägen. Trafiken till busstationen ordnas från södergående fil till endera infart.

Tilläggsinformation:

Paul Sundström, 0400 457284