Kontaktuppgifter

Jakobstads Vatten
Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad
Tfn 06 786 3111

e-post: förnamn.efternamn@jakobstad.fi

Avdelning Namn Telefon
Andreas Svarvar, verkställande direktör 044 785 1262

Administration

Anni Liljekvist, byråsekreterare 044 785 1448

Peter Lentinen, ekonomisekreterare

06 786 3323

telefontid

kl. 10-14

Petra Rosenqvist, servicesektreterare

(i första hand faktureringsärenden)

06 786 3748

telefontid

kl. 10-14

Planering, anslutningsärenden

Bodil Dahlin, äldre planeringsingenjör 044 785 1464
Emma Kivikangas, planeringsingenjör 044 785 1511
Anssi Tervaskangas, planeringsingenjör 044 785 1326

Reningsverken

Glenn Lahtinen, driftschef 044 785 1759
Marko Pisilä, driftsingenjör, Åminne vattenverk 050 512 0118
Alheda reningsverk, rening av avloppsvatten 044 785 1160
Leif Nyberg, driftsingenjör, Alheda reningsverk 044785 1717

Ledningsnäten

Tomtledningar, vattenmätare

Reijo Viinikka, nätverksmästare

044 785 1270

Ledningsunderhåll, läckor, stockningar m.m.

Jon Majors, nätverksingenjör

044 066 8658

Vattenledningsläckor, avloppsstockningar m.m.
Detta nummer gäller för störningar utanför normal arbetstid
044 7851 999