Talousvesi

Talousvesi

Raakvesi Ähtävänjoesta

Pietarsaaren Veden käyttämä raakavesi otetaan Ähtävänjoen alajuoksulta. Vesistön valuma-alueen pinta-ala on noin 2200 km2 ja valuma-alueen järvisyys noin 10,5 %. Vesistö on säännöstelty ja minimivirtaus kahdesta suuremmasta järvestä on 4m3/s, keskivirtaama olleessa noin 15 m3/s. Vesilaitos käyttää juomaveden tuottamiseen noin 7000 m3 raakavettä vuorokaudessa, mikä on noin 0,5% joen keskivirtaamasta.

image

Isot järvet, Evijärvi ja Lappajärvi, tasaavat virtaamaa ja vedenlaatua vesistössä, minkä vuoksi Ähtävänjoki on vesilähteenä selvästi paras pohjanmaan joista, vaikka jokea kuormittavat jätevedet kunnallisilta puhdistamoilta ja teollisuudesta, sekä hajakuormitus maa- ja metsätaloudesta.

Ympäristöhallinto seuraa jatkuvasti Suomen vesistöjen tilaa. Lisätietoja löytyy esim. ympäristöhallinnon kotisivuilta.

Veden puhdistus, Åminnen vesilaitos

image

Vesilaitos sijaitsee Ähtävänjoen varrella, lähellä sen suuosaa, noin 8 km päässä Pietarsaaren keskustasta. Laitosta laajennettiin vuosina 1989-90, jolloin sen puhdistusprosessi uusittiin täysin. Prosessin mitoitusvirtaama on 600 m3/h.

Puhdistusprosessi käsittää hämmennyksen, flotaation, hiekkasuodatuksen, otsonoinnin, aktiivihiilisuodatuksen ja desinfioinnin. Prosessikaavion saat esille tästä.

Hämmennys ja flotaatio

Orgaanisten aineiden saostus tapahtuu rautasuoloilla pH-arvossa 4,5. pH:n säätöön käytetään kalkkia. Flotaatiossa flokki nostetaan veden pintaan dispersioveden avulla.

image

Flotaatioaltaat ja dispersiovesisäiliöt.

Hiekkasuodatus

Hiekkasuodatuksessa vedestä poistetaan mahdollisimman tarkoin rauta, mangaani ja alumiini. Tämä tapahtuu pH-arvossa 9,3. Hiekkasuodatuksen jälkeen veteen lisätään hiilidioksidia alkaliteetin nostamiseksi.

image

Suodatinhalli, hiekkasuodattimet vasemmalla ja hiilisuodattimet oikealla.

Otsonointi

Otsonoinnin tarkoituksena on parantaa veden hajua ja makua, eliminoida veden sisältämät tauteja aiheuttavat bakteerit ja virukset, sekä hapettaa vedessä jäljellä olevia orgaanisia yhdisteitä. Veden viipymä altaassa on vähintään 20 min.

image

Otsonointiyksikkö.

Aktiivihiilisuodatus

Hiilisuodattimet sisältävät aktiivihiiltä noin 120 m3. Hiilisuodatus parantaa edelleen veden hajua ja makua.

Jälkikäsittely

Hiilisuodatuksen jälkeen vesi desinfioidaan hypokloriitilla eli vapaalla nestemäisellä kloorilla. Kontaktiaika on vähintään 30 minuuttia, minkä jälkeen kloori sidotaan kloramiiniksi ammoniumkloridilla. Näin kloorin desinfektiovaikutus johtoverkossa pitenee. Lähtevän veden pH säädetään arvoon 8,3 natriumhydroksidilla.