Talousveden laatu

Talousveden laatu

Talousveden laatu Pietarsaaressa on hyvä. Puhdistettu vesi on laadultaan tasaista ja täyttää vaatimukset ympäri vuoden, vaikka raakaveden laatu välillä vaihteleekin. Tasainen laatu saavutetaan säännöllisellä näytteenotolla sekä raakavedestä että puhdistetusta vedestä. Vesilaitoksen prosessinohjaus perustuu näille analyyseille.

Pietarsaaren terveydensuojeluviranomainen valvovat veden laatua verkostossa talousveden laadunvalvontaohjelman mukaisesti. Vesinäytteet otetaan verkostosta jatkuvassa valvonnassa 24 kertaa vuodessa ja jaksottaisessa valvonnassa 4 kertaa vuodessa.

Veden laatuun vaikuttavat seuraavat tekijät:

  • Veden lämpötila
  • Sisäänpumpatun veden laatu
  • Veden viipymä verkostossa
  • Veden viipymä kiinteistön johdoissa
  • Putkimateriaalit ja verkoston ikä

Laadunvalvonta

Pietarsaaren Vesi on Pietarsaaren terveydensuojeluviranomaisten kanssa laatinut suunnitelman raaka- ja talousveden laadun valvonnasta. Nykyaikainen suunnitelma on käytössä vuoden 2021 loppuun saakka.

Suunnitelma on laadittu seuraavien asiakirjojen mukaan:

  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.
  • Valtioneuvoston päätös 366/1994 juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta.

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen neuvoston seuraavat direktiivit:

  • EU-direktiivi 98/83/EY, talousvedenlaatu.
  • EU-direktiivi 75/440/ETY, raakaveden laatu.
  • EU-direktiivi 79/869/ETY, tutkimusmenetelmät ja tutkittavien näytteiden määrä.

Näytteenottopisteet Pietarsaaressa, talousveden jatkuvassa ja jaksottaisessa valvonnassa.

1 Alhedan puhdistamo, Alholmintie 29.
2 Endivo, Itärannantie.
3 Mariahemmet, Ebba Brahe esplanadi 11
4 Malmin sairaala, Kolpintie
5 Vestersundinkylän koulu, Koulutie 32.
6 Neste, Permonkaarre 127.
7 Kaupunginhotelli, Kanavapuistikko 13.
8 Kaupunginpuutarha, Skutnäsinkatu 11.
9 Koivurinteen palvelukeskus, Jauhotie 1
10 Oy Snellman Ab, Kuusisaarentie 1.
11 Tenniscenter, Länsiväylä 3.
12 Lannäslundin koulut, Vaasantie 72.
13 Strandis Fiskboden, Ådöntie 470.
14 Merilän leirikeskus, Pörkenäsintie 581.
15 Pietarsaaren uimahalli, Pietarinpuistikko 8.
16 Mässkärin Luontoasema, Mässkär
17 Alavesisäiliö, Tupakankatu
18 Vesitorni, Taivaanvuorenkatu 1
19 Åminnen vesilaitos

Analyysitulokset

Pietarsaaren Vesi, johtoverkostovesi.

Ohjelma: Jatkuva seuranta

Näytteenottopiste:

Johtoverkosto, näytteenottopisteet Pietarsaaressa.

Näytteenottaja

Terveyssuojeluviranomaiset Pietarsaaressa.

Vuoden keskiarvot
Namn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rekom. Krav
Clostridium perfringens cfu/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli 44,5 °C cfu/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0
Koliformiset bakteerit 37 °C cfu/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameus FTU 0,03 0,2 0,11 0,08 0,16 0,15
Väri Pt 0,4 0,8 1,3 1,5 1,4 1,1 1,1
pH 8,1 8 7,9 7,9 8 8 7,9 6,5-9,5
Sähkönjohtavuus mS/m 26,4 26,8 28 26 26,5 51,6 26 < 250
Rauta mg/l 0,067 0,093 0,063 0,054 0,042 0,055 0,125 < 0,200
Mangaani mg/l 0,013 0,027 0,023 0,013 0,005 0,005 0,003 < 0,050
Nitriitti (NO2) mg/l 0,29 0,26 0,14 0,21 0,22 0,19 0,16 < 0,5
Alumiini mg/l 0,02 0,022 0,03 0,016 0,026 0,009 0,023 < 0,200
Ammonium (NH4) mg/l 0,08 0,06 0,06 0,07 0,16 0,04 0,07 < 0,50
Alkaliniteetti mg/l 0,85 0,84 0,87 0,84 0,86 0,9 0,85
Kokonaiskovuus mmol/l 1,02 1,02 1 0,94 0,95 0,89 0,92
Kaliumpermanganaatti mg/l 7,2 7,8 8,4 7,6 7 6,6 7,6 < 20
Vapaa kloori mg/l 0,12 0,16 0,01 0,02 0,05 0,13 0,09
Kokonais kloori mg/l 0,18 0,28 0,12 0,22 0,24 0,34 0,27

Kokonaiskovuus 1 mmol/l = 5,61 °dH

2015, analyysit vuoden osuus 1/3, 1.1-30.4.2015