Jätevesi

Jäteveden puhdistus

image

Alhedan jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön syksyllä 1979. Puhdistamolle johdetaan jätevesiä kaupunkialueelta sekä Luodosta, Pedersörestä ja Uusikaarlepyystä. Pietarsaaressa on 17 jätevedenpumppaamoa, jotka johtavat jäteveden puhdistamon vieressä olevalle pääpumppaamolle.

Puhdistamon prosessi koostuu mekaanisesta, biologisesta ja kemiallisesta puhdistuksesta. Biologinen puhdistus toimii aktiivilietemenetelmällä ja kemiallinen puhdistus flotaation avulla.

image

Prosessikaavio, Alhedan jätevedenpuhdistamo.

Mekaaninen puhdistus

Mekaanisessa puhdistuksessa hiekka ja kiinteä materiaali poistetaan välpän ja hiekanerotuksen avulla.

Biologinen puhdistus

Biologinen puhdistus tapahtuu ilmastusaltaissa, joiden tilaavuus on yhteensä 1 825 m3. Ilma puhalletaan sisään altaiden pohjassa olevien lautasilmastimien kautta tehostamaan biologista prosessia. Ilmastusaltaiden jälkeen vesi valuu viiteen saostusaltaaseen, tilavuus yhteensä 3 235 m3, jossa liete saostuu pohjaan ja josta se johdetaan lietteen tiivistykseen.

image

Ilmastusaltaat.

Kemiallinen puhdistus

Kemiallisessa puhdistuksessa flokkauskemikaali syötetään flokin muodostamista varten. Flokki nostetaan pintaan dispersioveden avulla. Altaiden kokonaistilavuus ovat 570 m3.

image

Flotaatioaltaat.

Lietteen käsittely

Lietteen vastaanotto seudun sakonkaivosta

Lietettä suljetuista jätevesijärjestelmistä ja sakokaivoista otetaan vastaan pääpumppaamolla. Puhdistamo vastaanottaa vuosittain noin 12 000 m3 lietettä.

Kuivattu puhdistamoliete

Liete, joka on lingottu ja kuivattu, viedään kompostoitavaksi. Lietemäärä on noin 5 000 m3 vuodessa.