Jäteveden laatu

Lupaehdot

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antanut Pietarsaaren Vedelle 30.11.2005 päätöksen kaupungin jäteveden puhdistamolta mereen johdettavien puhdistusvaatimuksia. Kokonaistypen poistoteho lasketaan vuosikeskiarvona ja muut arvot neljännesvuosikeskiarvoina.

Puhdistusvaatimukset ovat 10.12.2013 jälkeen:

mg/l red. %
BOD7 10 95
CODcr 70 90
P 0,3 95

Analyysitulokset

2014 2015 2016 2017 2018
% mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l
Kiintoaine 93,3 16,8 93,3 15,3 89,1 21,5 95,0 12,0 87,0 32,0
BOD7 95,1 8,9 95,2 7,9 94,6 9,7 95,0 11,0 93,0 14,0
CODcr 90,1 47,3 88,0 50,0 87,6 52,6 88,0 56,0 84,0 79,0
Ptot 96,4 0,24 96,7 0,19 95,6 0,24 97,0 0,22 91,0 0,49