Aktuellt

Alla dagvattentillgångar har flyttats från Jakobstads Vatten till Staden Jakobstad fr.o.m. 1.1.2019

21.02.2019« Tillbaka

Alla dagvattentillgångar har flyttats från Jakobstads Vatten till Staden Jakobstad fr.o.m. 1.1.2019. Vad detta innebär i praktiken har staden skrivit om här: https://www.jakobstad.fi/nyheter/fem-fragor-och-svar-om-den-nya-dagvattenavgiften

"Förändringen beror på en lagändring som ger staden helhetsansvar, samt att staden beslutit att också dagvattenledningar ägs och underhålls av staden istället för Jakobstads vatten. Nu bygger staden ut systemet och satsar mer på underhållet för att minska risken för översvämningar och vattenfyllda källare vid exempelvis kraftiga skyfall och när snön smälter.

1. Stadsingenjör Harri Kotimäki, vad menas med dagvatten?

– Tekniskt sett är dagvatten sådant vatten som tillfälligt rinner på marken. Det mesta är regnvatten eller smältvatten från snö och is. Enligt lagen hör dräneringsvatten som leds bort från bebyggda tomter också hit. I obebyggda områden sjunker vattnet fritt ner i marken eller leds bort via vattendrag. I områden med bebyggelse och asfalterade ytor behöver vi leda bort vattnet för att undvika översvämningar och vattenfyllda källare vid exempelvis kraftiga skyfall. Problem uppstår genast då vattnet inte ryms i rören.

– Sedan några år är det stadens ansvar att ta hand om dagvattnet, och det kräver att vi bygger ut dagvattensystemet med rör eller diken och underhåller de system som redan finns. De extrema väderförhållandena väntas bli vanligare, alltså ökar vårt behov av ett fungerande dagvattensystem och alternativa rutter för regnvatten. När nya områden planeras tar vi det här i beaktande. I centrum har bland annat Campus, polishuset, torget och Jakob Center inbyggda fördröjningssystem under gatan som gör att vattnet leds bort under kontrollerade former."

Tilläggsuppgifter Nicklas Gustafsson 044-785 1227 och Harri Kotimäki 044-785 1750.